MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong việc sử dụng dịch vụ của Five88, có một số miễn trừ trách nhiệm được áp dụng. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

Miễn trừ trách nhiệm về truy cập và sử dụng

Five88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố kỹ thuật nào có thể xảy ra trong quá trình truy cập và sử dụng dịch vụ, bao gồm mất kết nối mạng, lỗi phần mềm, vi rút máy tính hoặc các vấn đề khác có thể gây gián đoạn hoạt động.

Miễn trừ trách nhiệm về thông tin

Five88 không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp trên trang web. Mọi quyết định và hành động dựa trên thông tin này là trách nhiệm của người chơi.

Miễn trừ trách nhiệm về giao dịch tài chính

Five88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính nào phát sinh từ việc chơi cá cược hoặc giao dịch tài chính khác trên trang web. Người chơi phải chịu trách nhiệm cá nhân cho việc quản lý và kiểm soát tài chính của mình.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung liên kết

Five88 có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của những trang web này. Người chơi nên tự chịu trách nhiệm khi truy cập và sử dụng những liên kết này.

Miễn trừ trách nhiệm về thay đổi và giới hạn

Five88 có quyền thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt dịch vụ mà không cần thông báo trước. Five88 cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt này.

Kết luận

Việc sử dụng dịch vụ của Five88 đồng nghĩa với việc người chơi chấp nhận các miễn trừ trách nhiệm được quy định trong điều khoản và điều kiện. Người chơi nên đọc kỹ và hiểu rõ những miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng dịch vụ của Five88.